Followers

Monday, January 23, 2012

PEMASANGAN PAIP BUANGAN DAN SALURAN NAJIS DALAM BANGUNAN, LURANG DAN LONGKANG PERMUKAAN samb 1

SISTEM SALIRAN DI BAWAH TANAH

· bagi menyalirkan najis, air sisa dan air permukaan dari sesebuah bangunan atau rumah ke tangki septik atau loji rawatan kumbahan.

· Terdapat tiga jenis sistem :

ü Sistem bergabung (combined system)

ü Sistem berasingan (separate system)

ü Sistem berasingan separa (partially separate system)


Sistem saliran bawah tanah

SISTEM BERGABUNG

Ø Ia menyalirkan najis dan air sisa dari lekapan sanitari dan air permukaan dari bumbung dan kawasan sekelilingnya melalui satu paip saliran ke pembentung awam.

Ø Najis, air sisa dan air permukaan yang disalirkan ini akan dirawat di loji rawatan kumbahan sebelum disalirkan ke sungai atau ke laut.

Ø Sistem ini merupakan sistem yang paling mudah kerana ia memerlukan satu pembentungan sahaja. Oleh kerana semua bahan disalur ke satu pembentung sahaja, saiz pembentung mestilah besar.

Ø Selain itu, ia juga perlu di pam, kerana kandungan yang di bawanya cepat penuh. Air akan melimpah sekiranya hujan turun dengan lebat dan ini sangat membahayakan.

Ø Kelebihan sistem ini, ia menjimatkan kerana tidak banyak menggunakan paip, pembinaannya mudah kerana melibatkan satu paip saliran dan ia menggunakan pembentung yang bergaris pusat besar.

Ø Kelemahan sistem ini pula ialah, ia tidak sesuai digunakan di malaysia yang beriklim tropika kerana loji rawatan kumbahan tidak berupaya merawat ke semua air sisa dan air hujan yang banyak.

SISTEM BERASINGAN

Ø Sistem ini menggunakan dua jenis paip saliran iaitu paip saliran air sisa dan paip saliran air permukaan.

Ø Paip saliran air sisa menyalirkan najis dan air sisa dari lekapan sanitari ke pembentung air sisa dan di rawat di loji rawatan kumbahan.

Ø Paip saliran air permukaan menyalirkan air permukaan dari bumbung dan kawasan sekelilingnya ke betung air permukaan dan seterusnya di salirkan ke sungai atau laut.

Ø Satu saliran longkang dan satu pembentung di gunakan dalam sistem ini.

Ø Kebaikan bagi sistem ini, ia menggunakan paip saliran yang bergaris pusat kecil.

Ø Pembentung ini di tanam ke dalam tanah untuk menjamin kesihatan dan mengelakkan pencemaran.

Ø Kelemahan yang uatama bagi sistem ini adalah ia memerlukan kos yang lebih mahal kerana menggunakan banyak paip.

SISTEM BERASINGAN SEPARA

Ø Pada asasnya ia adalah dari sistem berasingan. Bezanya adalah paip air hujan yang berhampiran dengan paip saliran air sisa atau najis disambungkan kepada paip saliran air sisa berkenaan.

Ø Air buangan dari alatan kebersihan dan air hujan dari talang di bawa melalui saluran yang berasingan ke satu pembentung.

Ø Terdapat dua pembentung dalam sistem ini iaitu, pembentung pertama adalah untuk membawa air buangan dari alatan kebersihan manakala pembentung kedua adalah untuk membawa alatan kebersihan dari talang serta air dari kawasan permukaan berturap.

Ø Sistem ini memudahkan lagi struktur pembuangan air bawah tanah bagi sesebuah rumah. Contoh : rumah yang sederhana besar. Dengan ini, saiz pembentung dapat ditentukan.

Ø Sistem gabungan dan sistem separa gabungan adalah sama kerana kedua-dua sistem ini menggunakan satu saluran longkang, satu lurang atau lubang pemeriksaan dan satu saluran pembentungan.

Ø Kebaikan bagi sistem ini adalah ia menjimatkan kerana kurang menggunakan paip.

Prinsip-prinsip pemasangan sistem saliran bawah tanah

1.0 mutu paip

- paip diperbuat daripada bahan yang bermutu dan dalam keadaan sempurna

- berupaya menahan daya mampatan

2.0 kedap air

- paip mestilah dipasang dengan sempurna supaya ia kedap air

- ‘kedap air’ -> dimana air bumi tidak dapat memasuki paip atau aiar sisa dan najis tidak boleh keluar dari paip yang boleh mencemari air bumi

3.0 kecerunan

- paip hendaklah ditanam dan dipasang di dasar parit pada kecerunan yang sesuai

- ianya sangat penting bagi memastikan bahan pejal tidak mendap yang boleh menyebabkan paip tersumbat

- kecerunan minima bagi paip berdiameter 100 mm ialah 1 :80 dan paip berdiameter 150 mm ialah 1 :150

4.0 kelurusan

- paip harus dipasang lurus supaya najis dan air sisa dapat mengalir dengan lancar

- lengkok/liku (bends) boleh digunakan pada keadaan tertentu sahaja

- kelurusan paip boleh ditentukan melalui ujian-ujian tertentu atau melalui kaedah penjajaran dengan menggunakan pancaran laser

5.0 pengalihudaraan

- bertujuan supaya udara segar dapat memasuki sistem perpaipan dan udara berbau busuk tidak dapat keluar mencemari udara.

- Ia juga bergantung kepada mutu paip

6.0 Penyokongan

- paip yang ditanam ke dalam tanah perlu disokong oleh tanah yang berada di bahagian bawah paip

- tanah yang menyokong paip perlu dikukuhkan jika keupayaan galasnya tidak dapat menanggung beban

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...